Aktualności

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Przedszkola nr 35  we Wrocławiu z podziałem na zadania – ZMIANA

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Przedszkola nr 35  we Wrocławiu z podziałem na zadania. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Arkusze Kalkulacyjne


Dodatkowe informacje dot. rekrutacji

Informacje dodatkowe: W przypadku rezygnacji z miejsca prosimy o niezwłoczny kontakt z referentem (I piętro) do 21.06.2018 do godz. 15:00 Informacja o przydziale do konkretnego budynku (ul. Komuny Paryskiej lub ul. Pułaskiego) i grupy zostanie ogłoszona pod koniec rekrutacji tj. II połowa sierpnia na tablicy ogłoszeń (wejście A przy ul. Komuny Paryskiej) Informacja o zebraniach dla rodziców będzie umieszczona po 27.08.2018 roku na stronie
więcej…


Polityka prywatności


W Przedszkolu nr 35 z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek” we Wrocławiu realizowany jest projekt “EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany jest od 1 lipca
więcej…


Drodzy Rodzice, zachęcamy do zapoznania się z procedurą dotyczącą wydawania opinii o dziecku obowiązującą w naszej placówce. Procedura i wzór wniosku o wydanie opinii znajduje się w zakładce “Dokumenty” na stronie przedszkola. Wzór wniosku można również uzyskać u nauczycieli grup.