Przedszkole w ruchu

Olimpiada Sportowa

2 czerwca 2014 r. z okazji Dnia Dziecka odbyła się Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Każda z grup witana była osobiście przez Panie Dyrektor i Wicedyrektor. Każda grupa otrzymywała na koniec dyplom ukończenia zawodów oraz pakiet zwycięzcy z rąk Pani Dyrektor. Zadaniem dzieci było zmierzenie się z czterema konkurencjami o różnym stopniu trudności. Jak można się spodziewać, dzieci podeszły do zadań bardzo solidnie i starannie. Nie
więcej…


Przedszkole w ruchu

Nasze przedszkole bierze udział w akcji “Ćwiczyć każdy może”, która zorganizowana została w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkoła w ruchu” Szczegóły akcji na stronie: http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/ Realizacja tego projektu opiera się na wypełnianiu zadań w kilku obszarach dotyczących: 1. aktywności fizycznej podczas zajęć edukacyjnych 2. edukacji zdrowotnej 3. doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji ruchowej, zdrowia i bezpieczeństwa 4. odkrywania zainteresowań, pasji i talentów wśród dzieci
więcej…


OBSZAR I – aktywność fizyczna podczas zajęć edukacyjnych

W naszym przedszkolu dzieci regularnie biorą udział w zajęciach ruchowych, prowadzonych przez nauczycielki w grupie, a także wszystkie grupy raz w tygodniu uczestniczą w  zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Podczas tych zajęć stwarzamy dzieciom okazję nie tylko do kształtowania zdolności motorycznych, ale i – stosując ćwiczenia korekcyjne –  zapobiegamy wadom postawy oraz promujemy edukację zdrowotną poprzez ruch. Zajęcia i zabawy ruchowe są nieodłącznym elementem dnia aktywności
więcej…


OBSZAR III – edukacja zdrowotna, zajęcia dotyczące roli aktywności ruchowej w życiu

Pragnąc uświadamiać dzieci w zakresie roli aktywności ruchowej w życiu nie tylko prowadzimy zajęcia ruchowe, ale i bierzemy udział w różnych projektach poświęconych tej tematyce. Aby pokazać, jak ważna jest edukacja ruchowa i zdrowotna wzięliśmy udział w akcji: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mamo, Tato, wolę wodę!”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Przedszkole w ruchu” Scenariusz  zajęć w grupie 5-latków Temat:  ZIMOWA OLIMPIADA SPORTOWA Zajęcia przeprowadzono w grupie
więcej…


OBSZAR IV – udział nauczycieli w szkoleniach o tematyce zdrowotnej/ruchowej

Nauczyciele naszej placówki wzięli udział w następujących szkoleniach dotyczących edukacji zdrowotnej i ruchowej: Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – szkolenie wyposażające nauczycielki w umiejętności wstępnego diagnozowania i pracy terapeutycznej z całą grupą, polegającej na integracji odruchów pierwotnych za pomocą odpowiednich ćwiczeń fizycznych, wykonywanych przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela; zachęcanie rodziców dzieci do kontynuacji ćwiczeń ruchowych
więcej…


OBSZAR VI – udział w konkursie z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia

Aby promować edukację zdrowotną współpracujemy z lokalnymi szkołami i przedszkolami, dzieląc się wspólnie pomysłami i doświadczeniem. W tym roku po raz kolejny wzięliśmy udział w olimpiadzie sportowej, zorganizowanej przez zaprzyjaźnioną z nami szkołę podstawową. Sportowym emocjom nie było końca! Spartakiada w Przedszkolu nr 12, Wrocław (październik 2013) „Rosnę zdrowo na sportowo”   Z edukacją zdrowotną na wesoło zetknęliśmy się z kolei podczas II Przeglądu Piosenki
więcej…


OBSZAR VII – odkrywamy zainteresowania, pasje i talenty

Zainteresowanie, pasje i talenty naszych dzieci są niezwykle znaczące w naszej pracy. Każdego dnia staramy się dawać szansę naszym wychowankom na pokazanie swoich umiejętności w różnych dziedzinach, także w zakresie aktywności ruchowej. Dziecięce pasje i talenty odkrywamy podczas udziału w konkursach, olimpiadach, ale także w trakcie codziennych zajęć i uroczystości przedszkolnych. W ostatnim czasie nasze przedszkolaki miały okazję pokazać swoje zdolności podczas: 1. II
więcej…


Obszar VIII – aktywność ruchowa z udziałem członków rodziny

W naszym przedszkolu regularnie prowadzone są zajęcia profilaktyczne dla dzieci i rodziców, które mają na celu nie tylko uświadomienie roli aktywności fizycznej w życiu, ale i stanowią okazję do świetnej zabawy dzieci z rodzicami czy dziadkami. Przykładem takich zajęć może być spotkanie dla rodziców z dziećmi 4 – letnimi: „Mamo, Tato, poćwicz ze mną!” Temat zajeć: Profilaktyka, zapobieganie wadom kręgosłupa Przebieg zajęć: 1. CZĘŚĆ
więcej…