Dodatkowe informacje dot. rekrutacji

Informacje dodatkowe:

  • W przypadku rezygnacji z miejsca prosimy o niezwłoczny kontakt z referentem (I piętro) do 21.06.2018 do godz. 15:00
  • Informacja o przydziale do konkretnego budynku (ul. Komuny Paryskiej lub ul. Pułaskiego) i grupy zostanie ogłoszona pod koniec rekrutacji tj. II połowa sierpnia na tablicy ogłoszeń (wejście A przy ul. Komuny Paryskiej)
  • Informacja o zebraniach dla rodziców będzie umieszczona po 27.08.2018 roku na stronie internetowej przedszkola. Zebrania z dyrektorem i nauczycielami grup planowane są na pierwszy tydzień września w godzinach popołudniowych.