Gazetka muzykoterapeuty

Kilka słów o muzykoterapii:

 1. Muzykoterapia pomaga w naturalnym rozwoju Twojego dziecka poprzez:
 2. uwrażliwienie go na różne elementy muzyki,
 3. rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 4. rozwijanie twórczej ekspresji wokalnej, instrumentalnej i ruchowej,
 5. rozwijanie poczucia rytmu i tempa,
 6. obniżenie poziomu pobudzenia w układzie nerwowym,
 7. rozwijanie zdolności szanowania i dbania o głos, umiejętnego posługiwania się nim,
 8. wydłużanie procesu koncentracji uwagi i pamięci operacyjnej,
 9. doskonalenie koordynacji ruchowej i słuchowo-ruchowej,
 10. doskonalenie orientacji przestrzennej, szybkości reagowania, równowagi i balansu,
 11. posługiwanie się językiem muzycznym i symboliką zawartą w muzyce jako odzwierciedleniem swoich stanów emocjonalnych,
 12. rozwijanie zdolności ogólnomuzycznych,
 13. rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Najczęściej stosowane techniki pracy:
 • improwizacje ruchowe, wokalne, instrumentalne i mieszane,
 •  muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, keyboardzie i gitarze,
 •  ćwiczenia słuchowe,
 • plastyczne interpretacje muzyki,
 • ćwiczenia pantomimiczne,
 • zabawy muzyczno – ruchowe,
 • ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.
 • Przykładowe ćwiczenia i zabawy wykorzystywane podczas zajęć:
 • choreoterapia – np. tańce sytuacyjne, tańce improwizowane, tańce integracyjne,
 • ćwiczenia świadomości ruchów – poruszamy się tak jak czujemy muzykę,
 • udźwięcznianie własnego ciała – klaskanie , tupanie, uderzanie w uda, itp.
 • zabawy aparatem mowy – syczenie, kląskanie, prychanie, itp.
 • muzyczny malarz – rysowanie kropek i linii jako reakcji na zmieniającą się artykulację (czyli sposób wydobywania dźwięków) w muzyce,
 • malarskie ekspresje wyrażające się pod wpływem słuchania muzyki,
 • udźwiękowienie na instrumentach lub głosem bajek, baśni, opowiadań, historyjek,
 • tworzenie muzycznych opowiadań,
 • muzyczne rozmowy – dialogi wokalne, instrumentalne i mieszane,
 • zabawy w kompozytora,
 • zabawy w dyrygenta,
 • ćwiczenia PAUZA – RUCH na wybrany sygnał dźwiękowy.
 • techniki lustra ruchowego,
 • ćwiczenia relaksacyjne, masażyki.