Komunikat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9

Szanowni Państwo,

informuję, że specjaliści PPP nr 9 we Wrocławiu od 26.10.2020 codziennie pełnią dyżury telefoniczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Aby skontaktować się z psychologiem lub pedagogiem wystarczy zadzwonić pod podany numer. Dyżury zostały rozpisane od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 16.00. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej poradni w zakładce aktualności pod nazwą „Dyżury specjalistów udzielających porad i wsparcia dla klientów PPP-9 (Wrocław- Krzyki).

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową pomoc ta może okazać się bardzo potrzebna, szczególnie w okresie ferii zimowych.
Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.

Przypominam, że ze specjalistami można kontaktować się także za pomocą poczty elektronicznej. Adresy dostępne są na stronie ppp9-wroc.pl w zakładce- kontakty.

Informuje także, że  MEN uruchomił  bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222, z której mogą skorzystać dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice, gdzie   uzyskają  wsparcie. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Więcej informacji na stronie internetowej MEN.

Serdecznie pozdrawiam w Nowym Roku

Ewa Lipska- Urbaniak

dyrektor PPP9