Ogólnopolski konkurs na najciekawszy limeryk w ramach MPPL