Procedura na wypadek pojawienia się zachorowania dziecka na koronawirusa COVID-19 lub inną chorobę zakaźną