Realizowane programy

Zestaw programów realizowanych w roku szkolnym 2016/2017

Program wychowania przedszkolnego:

 • „Zanim będę uczniem” – Elżbieta Tokarska i Jolanta Kopała, Wydawnictwo Edukacja Polska
 • „Szkoła za rok” – program wychowania przedszkolnego, roczne przygotowanie do szkoły. Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Banasiuk, Marta Pietrzak, Ewelina Wilkos, Wydawnictwo Nowa Era 2016

Program nauczania religii:

 • „Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii rzymsko-katolickiej (nr AZ-0-01/10 z 9.06.2010r.); cz. dla dzieci przedszkolnych – „Jesteśmy dziećmi Boga”

Programy zajęć dodatkowych realizowanych w przedszkolu:

 • „Program ćwiczeń integrujących do zajęć ruchowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami” – Sally Goddard Blythe 1996 INPP Polska
 • „Szachy w przedszkolu” – nauka gry w szachy dla dzieci w wieku 4-6lat – Klub Szachowy Polonia Wrocław
 • Program zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mali Wspaniali” na rok szkolny 2015/2016 (Departament Edukacji UM, Komitet World Games 2017, INFINITY, AWF; koordynator merytoryczny Natalia Mazurkiewicz)

  – Program gier i zabaw w nauczaniu zespołowych gier sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Departament  Edukacji UM, Komitet World Games 2017, INFINITY, AWF; koordynator merytoryczny Natalia Mazurkiewicz, Anna Lewandowska)
  – Program gier i zabaw z gimnastyki ogólnorozwojowej dla dzieci w wieku przedszkolnym (Departament  Edukacji UM, Komitet World Games 2017, INFINITY, AWF; koordynator merytoryczny Natalia Mazurkiewicz, Anna Lewandowska)

Programy własne przedszkola:

 • „Program Wychowawczy” – Joanna Wojtczak
 • „Pomóż mi rozwinąć skrzydła”- program org. pomocy psych. – ped., J. Wojtczak
 • „Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej” – Justyna Solecka-Głodek 
 • „Program przeciwdziałania agresji” – Ewa Podbielska, Joanna Wojtczak
 • „Bawię się i tworzę” – Renata Bytnar, Agnieszka Kakakis

Projekty edukacyjne (własne):

 • „Moje emocje i ja” – Alicja Mironiuk-Netreba, Beata Pinkiewicz-Gara, Monika Orman
 • „Wśród polskiej bajki” – tygodniowy projekt edukacyjny , Patrycja Łada-Szejnik, Anna Krysztoforska-Kwasek
 • „Ładnie jem- ładnie mówię” – Justyna Solecka- Głodek, Joanna Szymczakowska
 • „The World Games” – Dorota Świdurska

Projekty miejskie:

 • „Cały Wrocław czyta dzieciom”
 • „Bezpieczny Dolnoślązak”

Projekty edukacyjne ogólnopolskie:

 • „Destination Imagination”

 

 • „MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ”

pomaga w rozpoznaniu i terapii dzieci z problemami w mówieniu, a także przeciwdziała pojawianiu się zaburzeń logopedycznych. Wszelkie działania koordynuje p.Justyna Solecka-Głodek logopeda, która prowadzi terapię indywidualną i grupową. Wszystkie nauczycielki realizują systematyczne zabawy logopedyczne ze swoja grupą.

 • „POMÓŻ MI ROZWINĄĆ SKRZYDŁA” -ORGANIZACJA POMOCY PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Ma na celu otoczenie wszystkich dzieci opieką pedagogiczno-psychologiczną, wyłonienie dzieci z problemami w rozwoju i uczeniu się, terapię tych zaburzeń a także działania zapobiegawcze rozwijające te sfery rozwoju, które niezbędne są dla „dobrego startu” w życie szkolne.

W ramach programu przewidziana jest pomoc doradcza dla rodziców (np. konsultacje, „Akademia dla Rodziców”) i nauczycieli. Dla celów programu w placówce zatrudnieni są

Pedagog, psycholog, logopeda, muzykoterapeuta – koordynatorem programu jest p. Joanna Wojtczak

 • „BAWIĘ SIĘ I TWORZĘ”

to program skierowany do wszystkich dzieci, rozwija ich zdolności i zainteresowania w dziedzinie plastyki, muzyki, teatru, ruchu.

Koordynatorem tych działań jest p. Agnieszka Kakakis.

 • „MOJE EMOCJE I JA”

to program rozwijający umiejętności odczytywania i nazywania stanów emocjonalnych u siebie i innych a także adekwatnego reagowania na zachowania otoczenia.

 • „PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI”

To program rozwija kompetencje społeczne, wspomaga dzieci w nauce współpracy w grupie w atmosferze akceptacji, wzajemnej pomocy i  zrozumienia; służy eliminacji zachowań agresywnych a wprowadzaniu dobrego klimatu w grupie w czasie zabawy i nauki