Realizowane programy

 

Zestaw programów realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

Program wychowania przedszkolnego:

 • „Od przedszkolaka do uczniaka. Program wychowania przedszkolnego” – Iwona Broda, WSIP, Warszawa 2017
 • „Szkoła za rok” – program wychowania przedszkolnego, roczne przygotowanie do szkoły. D. Kucharska, A.Pawłowska-Niedbała, D. Banasik, I. Zbroszczyk, M. Pietrzak, E. Wilkos, Wydawnictwo Nowa Era 2017

Program nauczania języka nowożytnego:

 • PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRZEDZKOLI I KLAS ZEROWYCH, Mariola Bogucka, Dorota Łoś, © Pearson Central Europe

Program nauczania religii:

 • „Kochamy dobrego Boga” – wprowadzenie w życie religijne. program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym (nr AZ-0-01/10 z 9.06.2010r., Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, cz. dla dzieci przedszkolnych)

Programy zajęć dodatkowych realizowanych w przedszkolu:

 • „Program ćwiczeń integrujących do zajęć ruchowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami” – Sally Goddard Blythe 1996 INPP Polska
 • „Szachy w przedszkolu” – nauka gry w szachy dla dzieci w wieku 4-6lat – Klub Szachowy Polonia Wrocław
 • Program zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mali Wspaniali” na rok szkolny 2015/2016 (Departament Edukacji UM, Komitet World Games 2017, INFINITY, AWF; koordynator merytoryczny Natalia Mazurkiewicz)

– Program gier i zabaw w nauczaniu zespołowych gier sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Departament  Edukacji UM, Komitet World Games 2017, INFINITY, AWF; koordynator merytoryczny Natalia Mazurkiewicz, Anna Lewandowska)

– Program gier i zabaw z gimnastyki ogólnorozwojowej dla dzieci w wieku przedszkolnym (Departament  Edukacji UM, Komitet World Games 2017, INFINITY, AWF; koordynator merytoryczny N. Mazurkiewicz, A. Lewandowska)

Programy własne przedszkola:

 • „Program Wychowawczy”
 • „Pomóż mi rozwinąć skrzydła”- program org. pomocy psych. – ped.
 • „Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej”
 • „Program przeciwdziałania agresji”
 • „Bawię się i tworzę”

Projekty edukacyjne (własne):

 • „Moje emocje”
 • „Wśród polskiej bajki”
 • „Ładnie jem- ładnie mówię” – Justyna Solecka- Głodek, Joanna Szymczakowska
 • „The World Games” – Dorota Świdurska

Projekty miejskie:

 • „Cały Wrocław czyta dzieciom”

Projekty edukacyjne ogólnopolskie:

 • „Destination Imagination”