Regulamin konkursu plastyczno-ekologicznego “Woda – dbajmy o nią wszyscy!”