Ważne informacje

DRODZY RODZICE!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE należy regulować do  15-go dnia każdego miesiąca z góry, przelewem na rachunek bankowy Przedszkola nr: 09 1020 5226 0000 6002 0417 1401