Zasady korzystania z czytników i ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu