Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie: “Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Przedszkola nr 35 we Wrocławiu z podziałem na zadania”