Dlaczego warto, aby moje dziecko uczęszczało do przedszkola z oddziałami integracyjnymi?

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi, to określenie, które u niektórych z Państwa budzi obawy i niepokój. To zrozumiałe. Każdy pragnie, aby rozwój swojej pociechy przebiegał jak najlepiej i chce dobra dla swojego dziecka. W tym wpisie postaramy się przybliżyć Państwu kilka podstawowych informacji o funkcjonowaniu grupy integracyjnej oraz przedstawimy pozytywy, jakie niesie ze sobą pobyt przedszkolaka w grupie integracyjnej.

Jakie dzieci mogą uczęszczać do takiej placówki?

Są to między innymi dzieci słabosłyszące, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz innymi zaburzeniami. Wszystkie one posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

Jaka jest liczebność grupy?

Grupa integracyjna liczy 20 dzieci. W standardowej grupie przedszkolnej dzieci jest 25, a więc o 5 więcej.

Czy w grupie jest dodatkowy nauczyciel wspierający dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

W grupie integracyjnej dodatkowo zatrudniony jest nauczyciel – pedagog specjalny, który wspomaga przede wszystkim dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ale nie tylko. Czuwa także nad pozostałymi dziećmi. Wychwytuje nieprawidłowości, podaje wskazówki do pracy nauczycielom i rodzicom.

Jaka kadra pracuje w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi?

Mocną stroną placówki z oddziałami integracyjnymi jest bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska. Rodzaj specjalistów zależy od danego przedszkola.  W skład naszego zespołu specjalistów wchodzą, oprócz pedagoga specjalnego: psycholodzy, logopedzi, pedagog, muzykoterapeuta, arteterapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Dziecko w takiej sytuacji może liczyć na większą uwagę ze strony personelu, niezależnie na dysfunkcje bądź ich brak. Nauka odbywa się na wielu płaszczyznach. Przedszkolak jest wszechstronnie stymulowany i zachęcany do różnych aktywności, co procentuje w przyszłości.

Jak wyglądają relacje w grupie integracyjnej?

Z naszego doświadczenia wynika, iż w grupach integracyjnych zauważamy wzrost empatii u dzieci. Stają się one bardziej otwarte na niepełnosprawność, nie podlegają stereotypom, które panują w społeczeństwie. Uczą się nieść bezinteresowną pomoc, a także w sposób naturalny akceptować inność. Zdecydowanie, przedszkole z oddziałami integracyjnymi sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu zarówno dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nabywają wiele prawidłowych wzorców zachowań od  zdrowych rówieśników. Pomagają im one w wyrównywaniu szans oraz dają wiarę w swoje umiejętności zachęcając do kroku w przód. Dzięki takiej sytuacji podopieczni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czują się częścią społeczeństwa, stają się pewniejsze siebie, nieraz zapominają o swojej niepełnosprawności. Są lubiane a przede wszystkim akceptowane.

 A co jak moje dziecko nie zaaklimatyzuje się w takiej grupie?

Rodzice często martwią się, jak ich dziecko da sobie radę w grupie rówieśników, tym bardziej w grupie integracyjnej. Możemy Państwa zapewnić, że zupełnie niepotrzebnie. Dzieci nie mają uprzedzeń. Wszystkie stereotypy nabywamy z wiekiem. Przedszkolak opuszczający taką placówkę idzie w świat z głową otwartą  na inność, gotowy nieść pomoc potrzebującym.

Skoro to grupa integracyjna to edukacja jest na niższym poziomie?

Jest wręcz przeciwnie. Nauka odbywa się na takim samym poziomie, jaki ma miejsce w grupie zdrowych dzieci.  Fakt, że uczęszczają do niej dzieci z orzeczeniem nie sprawia, że edukacja odbywa się inaczej.

Mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyliśmy Państwu wiedzę  na temat placówki z oddziałami integracyjnymi. Zapraszamy serdecznie do naszego przedszkola – drzwi Tęczowego Domku są zawsze dla Państwa otwarte.