Harmonogram czasu pracy nauczycieli – specjalistów

Harmonogram czasu pracy logopedy, psychologa, pedagoga, muzykoterapeuty

w budynku macierzystym przy ul. Pułaskiego 20a

2020/2021

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

psycholog

Żizela Kniaziuk

 

 

 

10:45-15:45

8:00-11:00

pedagog

Joanna Wojtczak

8:30-13:00

 

 

 

 

pedagog specjalny

Katarzyna Płonka-Kocoń

8:30-12:30

8:30-12:30

8:30-12:30

8:30-12:30

8:30-12:30

neurologopeda

Joanna Szymczakowska

9:30-14:00

 

 

 

 

logopeda

Dominika Horoszkiewicz

 

9:00-12:00

 

 

 

muzykoterapeuta

Beata Radzik

 

 

 

14:00-14:30 

 

9:00-12:30

 

 

arteterapeuta

Aleksandra Olech

12:00-13:00

9:00-12:30

 

 

 

gimnastyka korekcyjna

Dorota Świdurska

 

7:30-11:30

 

 

 

 

Harmonogram czasu pracy logopedy, psychologa, pedagoga, muzykoterapeuty

w budynku filialnym przy ul. Komuny Paryskiej 44-46

2020/2021

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

psycholog

Żizela Kniaziuk

10:15-15:15

8:00-11:00

8:00-16:00

 

 

pedagog

Joanna Wojtczak

 

12:00-16:30

 

 

 

pedagog specjalny

Anna Brudniak

9:00-13:00

8:30-12:30

8:30-12:30

8:30-12:30

8:30-12:30

pedagog specjalny

Katarzyna Demendecka

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

8:00-12:00

pedagog specjalny

Magdalena Czelny

9:00-13:00

8:00-12:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

neurologopeda

Joanna Szymczakowska

 

 

12:00-15:30

 

 

neurologopeda

Monika Sobkowiak

12:00-14:30

13:00-16:00

 

 

8:00-12:00

logopeda

Dominika Horoszkiewicz

8:45-12:15

 

 

11:45-14:45

 

muzykoterapeuta

Beata Radzik

 

9:00-14:00 

12:15-13:45 

12:45-15:15 

 

arteterapeuta

Aleksandra Olech

8:00-11:30

 

8:00-12:00

8:00-12:00

 

gimnastyka korekcyjna

Dorota Świdurska

 

11:40-14:40 

 

7:30-12:00