Jak motywować dzieci do ćwiczeń?

Jak motywować dzieci do ćwiczeń? – Pamiętajmy o…

  1. …dobrej organizacji pracy

– ustalmy harmonogram dnia (stała pora ćwiczeń, miejsce ciche i spokojne)

– przygotujmy wszystkich potrzebne przyborów – pod ręką

– róbmy przerw

– nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, wyznaczajmy cele możliwe do realizacji (uzależnione od możliwości psychofizycznych dziecka)

  1. …systematyczności i rutynie

– codzienne ćwiczenia sprawią oczekiwany efekt

– „łagodna konsekwencja” w działaniu rodzica pomaga dziecku w akceptacji jego powinności

  1. …pozytywnej ocenie działań i budowaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem

– zauważajmy u dziecka chęci do działania i konstruktywnie chwalmy

– zachęcajmy dziecko do wyrażania swoich opinii, własnego zdania na temat tego co robi w miłej atmosferze

– doceniajmy dobrze wykonaną pracę (nagrodą nie powinny być tylko rzeczowe, to może być gest przybicia piątki, przytulenie itp.)

– wyrażajmy bezwarunkową akceptację dziecka podczas jego słabości i trudności

– unikajmy stosowania krytyki oraz kar za niewykonane zadanie

– pamiętajmy, że wyrozumiałe podejście rodzica do trudności dziecka daje wiele możliwości, aby „pójść dalej”

  1. …unikaniu wyręczania dziecka w zadaniach

– rozbudzajmy w dziecku wyobraźnię zadając mu pytania

– rozwijajmy w dziecku samodzielność, to motywuje do działania

– pomagajmy dziecku w zadaniach, ale nie podawajmy mu gotowych rozwiązać – możemy naprowadzać, udzielać wskazówek, zachęcając w ten sposób dziecko do samodzielnej pracy

– dziecko najlepiej uczy się i ćwiczy poprzez zabawę, więc przedstawiajmy dziecku zadanie do wykonania nie jako konieczną czynność ale jako fajną zabawę

Pamiętajmy, że najsilniejszym bodźcem do działania jest motywacja wewnętrzna, dzięki której dziecko podejmuje się realizacji zadań z własnej woli czy z ciekawości lub odpowiedzialności.

Powodzenia 🙂