Misja

Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom, rodzicom oraz  nauczycielom i pracownikom.

Pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe, wspomagamy rozwój dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich możliwościami i wrodzonym potencjałem.

Jesteśmy środowiskiem, w którym wszyscy uczymy się postawy tolerancji wobec innych, wzajemnego zrozumienia i współpracy.