Prawa dziecka

Jako rodzice i nauczyciele często kierujemy do naszych dzieci polecenia, nakazy, rady, zakazy. Zapominamy czasem, że oprócz oczywistych obowiązków jakie dzieci mają względem członków rodziny (obdarzanie ich miłością, szacunkiem, posłuszeństwo) i wychowawców (posłuszeństwo i szacunek)- posiadają także prawa, które wypływają z miłości do naszych pociech i troski o ich zdrowie, bezpieczeństwo i szczęście. W formie prawa spisano je w Konwencji o Prawach Dziecka. Poniżej przypominamy w sposób prosty i zrozumiały także dla naszych przedszkolaków. Zachęcamy do zatrzymania się nad nimi, a może przeanalizowania razem z dzieckiem?

Dziecko ma prawo:

 • Znać swoje prawa. Rodzice i nauczyciele też powinni je znać i umożliwi dziecku ich poznanie.

 • Do życia, rozwoju i tożsamości. Państwo, w którym mieszkają, chroni ich życie i stoi na straży jego bezpieczeństwa

 • Do wychowania w rodzinie, a rodzice powinni kierować się jego dobrem. Państwa ma obowiązek ich w tym wspierać. Ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców.

 • Do życia bez przemocy. Nikt nie może znęcać się nad dzieckiem

 • Nikt nie może wykorzystywać go seksualnie. Dziecko ma prawo do ochrony przed takimi zachowaniami.

 • Do ochrony zdrowia i właściwej opieki lekarskiej.

 • Państwo powinno podejmować wszelkie prawne działania, aby uchronić dziecko przed narkotykami

 • Do pomocy materialnej, gdy jego rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej

 • Do wyrażania swojego zdania w ważnych sprawach, które jego dotyczą

 • Do odpoczynku i wolnego czasu. Nikt nie może zmuszać go do pracy ponad siły ani wykorzystywać zarobkowo w inny sposób

 • Uczyć się i zdobywać informacje. Szkoła powinna uczyć go szacunku dla praw człowieka

 • Do normalnego życia, nawet jeśli nie jest w pełni zdrowe. Przysługują mu też specjalne przywileje.

 • Do uczenia się swojego ojczystego języka i własnej kultury

 • Nie ma lepszych i gorszych dzieci – mają takie same prawe jak wszyscy.

 • Do prywatności

 • Do tego by zawsze i wszędzie przedkładano jego dobro.