Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:30    Schodzenie się dzieci – witanie się z nauczycielką dyżurującą.

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia logopedyczne (MPPL).

8:30 – 8:45  Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów.

8:45 – 9:10  Śniadanie – wyrabiane u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się.

9:15 – 11:20 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, arteterapia, religia, j.angielski – wg harmonogramu.

Uroczystości przedszkolne i przygotowanie do nich. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą (konkursy, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne).

Zabawy ruchowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy swobodne i organizowane na podwórku przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych.

Organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, ćwiczenia oddechowe oraz wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna z dziećmi w oparciu o wyniki obserwacji.

11:20 – 11:30 – Przygotowanie do posiłku: czynności porządkowe, czynności samoobsługowe – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów.

11:30 – 12:00 Obiad (zupa + deser) – kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12:00–13:50 Odpoczynek poobiedni – w grupach młodszej odpoczynek na leżakach (relaks przy muzyce, słuchaniu opowiadań z literatury dziecięcej; w starszych grupach spotkanie z książką, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne: bajkoterapia, muzykoterapia itd.

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub  nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych). Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, zabawy terenowe.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, arteterapia, religia, angielski – wg harmonogramu.

13:50 – 14:00 Przygotowanie do posiłku: czynności porządkowe, czynności samoobsługowe – kształtowanie   i utrwalanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów.

14:00 – 14:30  Drugie danie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:30 – 16:00 Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności: zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia logopedyczne, praca wyrównawcza, praca w małych zespołach i indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. W małych zespołach, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci.

16:05-16:20 przygotowanie do podwieczorku  i podwieczorek – czynności porządkowo – higieniczne (posiłek dla dzieci z deklaracją pobytu do 16.30 lub 17.00)

16:45 – 17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.