Regulamin konkursu plastycznego “Ozdoba wielkanocna”