Regulamin konkursu plastycznego “Polska – moja Ojczyzna”