Wizja

  • Naszym najważniejszym zadaniem jest przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
  • Tworzymy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami pozbawionych agresji i dyskryminacji; Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek;
  • Nasze przedszkole pragnie pobudzić twórczą inwencję dziecka poprzez samorealizację w ekspresji plastycznej, słownej, muzycznej, ruchowej; realizując program „Bawię się i tworzę” odkrywamy i rozwijamy uzdolnienia i talenty
  • Chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa i troszczyć się o zdrowie dzieci podejmując projekty z zakresu edukacji prozdrowotnej, organizując bezpłatne badania przesiewowe wzroku, słuchu, postawy ciała, realizując projekty „Bezpieczny Przedszkolak”
  • Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych, proponujemy dzieciom metody aktywne rozwijające w nich myślenie i działanie kreatywne.
  • Nasze przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców poprzez ścisłą współpracę, realizacje warsztatów w ramach „Akademii dla Rodziców”
  • Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie w atmosferze akceptacji, życzliwości i ciepła.
  • W naszych działaniach wspieramy rodzinę poprzez współpracę z instytucjami lokalnymi
  • Dzielimy się naszym zrozumieniem i życzliwością z innymi, bardziej potrzebującymi, poprzez udział w Przedszkolnym Kole „Uśmiech za uśmiech”, cyklicznie uczestniczymy w imprezach charytatywnych na rzecz dzieci z rodzinnych domów dziecka